Petrochemie

Analyzers en systemen voor meting en regeling in de petrochemische industrie

Het voorkomen van contaminatie beschermt uw bedrijf

Vervuiling in petrochemische processen kan miljoenen dollars kosten aan beschadigde apparatuur, een slechte productkwaliteit of mogelijk dodelijke explosies veroorzaken. Operators moeten de niveaus van typische verontreinigende stoffen of andere ongewenste onzuiverheden zoals vocht, zuurstof, waterstof en kooldioxide onder controle houden om de veiligheid te garanderen, apparatuur te beschermen en de kwaliteit van hun eindproduct te maximaliseren.

PST Globale footprint en ervaring in de petrochemische industrie

PST-klanten profiteren van directe toegang tot de fabrikant via ons wereldwijde service- en verkoopnetwerk van experts met uitstekende technische vaardigheden. Onze producten zijn speciaal ontworpen en vervaardigd voor de uitdagingen van de petrochemische industrie. Voor specifieke behoeften werken onze ervaren system engineeringsafdelingen met u samen om systemen en pakketten op maat te creëren.

Producten ontworpen voor de uitdagingen van petrochemische processen

Wij bieden meetapparatuur voor de continue monitoring van vocht, zuurstof, waterstof of andere gasonzuiverheden. De producten variëren van transmitters met een kleine footprint tot lichtgewicht draagbare analysers voor steekproefsgewijze controle of transmitters voor directe installatie waar ruimte of kostenefficiënte meting van belang is. Sporen van onzuiverheden worden gemeten met onze nieuwste Plasma Emissie Detectie gaschromatograafsystemen of online analyzers.

Product selectie

Ethyleen/Propyleenproductie Toepassing/Dienst

Doel van de meting Parameter/meetbereik Gemeten gas/achtergrondgas Meetgas/Achtergrondgas Aanbevolen product
Moleculaire zeef drogend systeem Voorkomen van de vorming van hydraten en ijsverbindingen die leidingen kunnen blokkeren en/of apparatuur kunnen beschadigen Vocht in vloeistof (ppmW) of gas (ppwV) afhankelijk van proces sample punt en gebruikersvoorkeur. <5ppmV in gas, <1pppmW in vloeistof Gekraakte petrochemische grondstoffen (meestal nafta en aardgas) Liquidew I.S.
Promet EExd
Promet I.S.
QMA601
Oven en distillatiekolommen Zorgen voor een optimaal kraakproces, CO, CO2, H2 verminderen het katalytisch effect van de reactor en verlengen de uitvaltijd Ethyleen/Propyleen eindkwaliteit meten (incl. verwijdering van atmosferische gassen geïnduceerd met stoom) Sporen onzuiverheden (H2, O2, N2, CH4, CO, CO2)

<10ppmV
Gebarsten petrochemische grondstoffen (meestal nafta en aardgas) MultiDetek 2 EX
MultiDetek 2
LDetek Accessories

Polymerisatie

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/Meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Polyethyleen, Polypropyleenproductie: Het meten van vocht om katalysator te beschermen en grondstofzuiverheid te verzekeren. Zorgen voor productkwaliteit - Fysieke eigenschappen van polymeer (vocht reageert met katalytische sites & interfereert met polymerisatie) Vocht in vloeistof (ppmW) en/of gas (ppmV) <5ppmV in gas, <1ppmW in vloeistof Ethyleen, propyleen, oplosmiddel (hexaan) QMA401
Promet I.S.
Promet EExd
Liquidew I.S.
Polyethyleen, Polypropyleenproductie: Het meten van zuurstof om katalysator te beschermen en grondstof te verzekeren Voorkomen van contaminatie met O2, die het proces kan verstoren en de productkwaliteit kan beïnvloeden 50ppb tot 10 ppm zuurstof Ethyleen, propyleen, N2 deken GPR 18 MS
GPR-18 ATEX
GPR-1200
Minox-I
Polyethyleen, polypropyleen productie: Controle niveaus van onzuiverheden om katalysator te beschermen en grondstof zuiverheid te verzekeren Zorgen voor een goede kwaliteit van het eindproduct Controle op typische onzuiverheden zoals permanente gassen (waterstof, zuurstof, stikstof en koolmonoxide) en vocht.<10ppmV Ethyleen, propyleen HyDetek MultiDetek 2
MultiDetek 2 Ex Accessories
Polymerisatie: Bewaken van zuurstofzuiverheid gebruikt voor polymeerproductie Besparing van productiekosten mogelijk maken, b.v. overschakeling op goedkopere alkaangrondstoffen, vermindering van explosiegevaar % zuurstof 100% O2 Zuurstof Michell XTP601

Syngas

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Syngas: Stoom methaan reforming (SMR) Bescherming van de katalysator, procesefficiëntie en waarborging van een goede kwaliteit van het eindproduct Onzuiverheden <10ppmV Waterstofrijk syngas (H/CO-verhouding 3) HyDetek
MultiDetek 2
MultiDetek 2 Ex
Accessories
CO2 (of droog) omvorming van syngas Efficiëntie van het proces, waarborging van een goede kwaliteit van het eindproduct Onzuiverheden opsporen <10ppmV Syngas (H-CO-verhouding 1) HyDetek
MultiDetek 2
MultiDetek 2 Ex
Accessories
Syngas: Gedeeltelijke oxidatie (POX) Bescherming van de katalysator (indien katalytische POX), efficiëntie van het proces, waarborging van een goede kwaliteit van het eindproduct Onzuiverheden opsporen <10ppmV Syngas (H-CO-verhouding 2) HyDetek
MultiDetek 2
MultiDetek 2 Ex
Accessories
Alle vergassingsprocessen Veiligheid O2
0 to 5% or 0 to 25%
Syngas Minox-I
GPR-28

Omvorming

Toepassing/service Doel van de meting Parameter/meetbereik Meetgas/achtergrondgas Recommended Product
Controleer vocht in semi-regeneratieve katalytische reforming (SRR) en continue katalysatorregeneratie (CCR) Katalysatorbescherming, procesefficiëntie, voorkomen van verkokering in het katalysatorbed Vochtigheid, ppmV
10 tot 25 ppmV (tot 1.000 ppmV tijdens regeneratie)
Gewoonlijk 75% H2, 25% C1- C8
Koolwaterstofgas (mogelijk met HC-vloeistof)
QMA601 (Asymmetric cycle version)
OptiPEAK TDL600 (with special reformer gas settings and calibration)
Promet EEXd
Promet I.S.
(special purge/isolate sampling system)
Omvorming: Sporen van onzuiverheden meten bij semi-regeneratieve katalytische reforming (SRR) en continue katalytische regeneratie (CCR) Katalysatorbescherming, procesefficiëntie, voorkomen van verkokering in het katalysatorbed Sporen van onzuiverheden
Laag ppmV
Gewoonlijk 75% H2, 25% C1-C8
Koolwaterstofgas (mogelijk met HC-vloeistof)
MultiDetek 2
Accessories
Omvorming: Waterstofgehalte meten bij semi-regeneratieve katalytische reforming (SRR) en continue katalysatorregeneratie (CCR) Katalysatorbescherming, procesefficiëntie, voorkomen van verkokering in het katalysatorbed % H2
0-100%, 50-100% H2
Gewoonlijk 75% H2, 25% C1-C8 koolwaterstofgas (mogelijk met HC-vloeistof) XTC601

Aromatische HC's

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/Meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Aromatische HC's: Meting van vocht in vloeistof bij BTX-fractionering uit naftaherformiaat Waarborgen van de kwaliteit van grondstoffen die worden gebruikt in downstream-processen Vocht in vloeistof, ppmW 0-100ppmW normaal <1ppmW
C6, C7, C8 aromatische HC-vloeistoffen (benzeen, tolueen en xyleen) Michell Liquidew I.S.
Michell Easidew PRO XP LQ

Isomerisatie

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/Meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Isomerisatie: Nafta dehydratie - Monitor vocht in moleculaire zeef Bescherming van de katalysator Vochtigheid in vloeistof, ppmW 0-100ppmW, normaal <1ppmW
C5-C6 HC Vloeistof Michell Liquidew I.S.
Michell Easidew PRO XP LQ

Zwavelterugwinning

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/Meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Zwavelterugwinning: Monitor de zuurstofzuiverheid in de unit voor zwavelterugwinning Verminderen van SO2-emissies en gebruik van zwaardere ruwe olie mogelijk maken

Voorkomen van vergiftiging van de katalysator door H2S
Zuurstof zuiverheid 30%-100% O2
Aardgas en geraffineerde aardolieproducten Michell XTP601

Hydrosulfurisatie

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/Meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Hydrosulfurisatie (HDS): Onzuiverhedenniveaus meten tijdens zwavelverwijdering Verminderen van SO2-emissies en gebruik van zwaardere ruwe olie mogelijk maken

Voorkomen van vergiftiging van de katalysator door H2S
Sporenonzuiverheden (H2S, COS) <10 ppmv
Aardgas en geraffineerde aardolieproducten LDetek MultiDetek 2 EX
Accessories
GPR-7500/7100

Synthetische rubberfabriek

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/Meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Synthetische Rubberinstallatie: Controleer vochtigheid in voervloeistoffen aan copolymerisatie Verzeker productkwaliteit, fysische eigenschappen van rubber Vocht in vloeistof, ppmW
0-100 ppmW, normaal <1 ppmW
1,3-Butadiene, ethylbenzene and styrene liquids Michell Liquidew I.S.

Afgesloten ruimte (b.v. opslagtanks, reactievaten)

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/Meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Besloten ruimten (b.v. opslagtanks, reactievaten) Monitoring van het zuurstofgehalte in de omgeving om verstikkingsgevaar te voorkomen voor arbeiders die routineonderhoud verrichten Zuurstof
0-25% O2
Lucht OxyTx
FGD10

Vloeistofvaten & opslagtanks

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/Meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Zuurstofniveaus in dekenchemicaliën en geraffineerde grondstoffen controleren Verzekeren van veiligheid tijdens opslag of vervoer over land of zee Sporen & % O2
0-10 ppmv, 0-5%,0-25% O2
N2 GPR-18 ATEX
GPR-1800
Minox-I
XTP601
GPR-1200 voor steekproefcontroles

Grondstofpijpleidingen

Toepassing/Service Doel van de meting Parameter/Meetbereik Meetgas/Achtergrondgas Recommended Product
Meting van het zuurstofgehalte in pijpleidingen met aardgas en olefinen als grondstof Opsporen van zuurstoflekken en vermijden van een potentieel explosieve atmosfeer Sporen O2<5 ppm O2 Ethyleen, propyleen, butadieen, aardgas GPR-18 ATEX
Minox-I

GPR-1200 voor steekproefcontroles