RMS-alarmering

De alarmprotocollen van het Rotronic Monitoring System zijn zo ingesteld dat kritieke alarmen niet gemist kunnen worden. Meldingen kunnen worden geactiveerd op basis van het risiconiveau

rms-alarming-solution

Er zijn vier alarmniveaus beschikbaar, de activering is gebaseerd op het gedefinieerde risico:

1) Herinnering voor gebeurtenissen die niet dringend zijn:

 • Batterij bijna leeg (apparaat)
 • Simulator aangesloten (meetpunt)
 • Herinnering dat een kalibratie nodig is
 • Ontbrekende gegevens na downloaden van ontbrekende meetwaarden

2) Waarschuwing voor meetwaarden die buiten de limiet vallen (meetpunt)

3) Alarmering voor meetwaarden die buiten de limiet vallen (meetpunt)

4) Fout voor urgente hardwarefouten:

 • Time-out apparaat (apparaat)
 • Sensorfout (meetpunt)

Een overzicht van de alarmen kan worden bekeken zodra de gebruiker is ingelogd in het systeem. De gebruiker ziet alleen de alarmen die relevant zijn voor zijn toegangsrechten. Elk meetpunt krijgt, als het niet conform (groen) is, een andere kleur op basis van de alarmstatus:

rms-alarming-solution

Kritieke alarmen kunnen ook worden ingesteld met een waarschuwing voordat de alarmen worden geactiveerd. Er kan een hysterese en vertraging worden ingesteld voor de waarschuwing, met boven- en ondergrenzen gedefinieerd, en voor de alarmering.

rms-alarming-solution

Alle alarmen worden duidelijk weergegeven in de audit trail met de unieke ID van de gebeurtenis, de tijd en datum van het alarm, informatie over wat het alarm is, het doel (het meetpunt of apparaat) en aanvullende details.

Als je de audit trail bekijkt, kun je eenvoudig zien of een alarm is bevestigd of beëindigd. Als een alarm is bevestigd, worden de tijd, datum, naam van de gebruiker die het alarm heeft bevestigd en de details van het alarm opgeslagen en weergegeven in de audit trail.

rms-alarming-solution

Binnen de audit trail is het ook mogelijk om een alarm te sluiten of te blokkeren.

Alarmen kunnen ingesteld worden op basis van het meetpunt of via een alarmschema. Voor alarmen op basis van het meetpunt is de keuze beperkt. Binnen een alarmschema heeft de gebruiker de mogelijkheid om een conditie zoals een actieve tijd en een waarschuwing in te stellen. In beide situaties kan een actie worden geconfigureerd.

De verschillende alarmen kunnen op verschillende manieren worden gemeld en kunnen naar één of meerdere gebruikers worden verzonden.

 • e-mail
 • SMS*
 • Telefoongesprek*
 • Relais schakelaar
 • Gegevens verzenden via TCP

*Het telefoonnummer van de gebruiker moet worden toegevoegd aan het systeem.

E-mailalarm: Bij het instellen van het systeem met een TCP/IP-gebaseerde camera kan een snapshot worden toegevoegd aan de e-mail met een grafiek (als PDF of in de hoofdtekst van de e-mail).

rms-alarming-solution

SMS-alarm: Het alarm wordt verzonden in de taal waarin de software is geconfigureerd.

rms-alarming-solution

Telefoongesprek: Binnen de systeeminstellingen kan de gebruiker bepalen welke informatie tijdens het telefoongesprek wordt vermeld, van de ID van het apparaat/meetpunt tot een meetpuntopmerking. Als er verschillende gebruikers zijn geselecteerd, belt het systeem de eerste gebruiker op de lijst en gaat dan verder met de lijst. Pas als één gebruiker het alarm via de telefoon blokkeert, stopt het bellen. De inhibitietijd van het telefoongesprek wordt ook ingesteld in de systeeminstellingen.

Schakelrelais: Als een apparaat met een relais is opgenomen in het systeem, dan is het met het alarmschema mogelijk om dat alarm te activeren met een visueel of auditief alarm, of een ander type.

Gegevens verzenden via TCP: Er kunnen gegevens worden verzonden naar een TCP/IP-apparaat om een apparaat aan of uit te zetten.

Het is ook mogelijk om IF-THEN scripts op te zetten om acties te triggeren op basis van een of meer vooraf gedefinieerde voorwaarden.

Wil je meer? Bel ons, we helpen je graag!

Neem voor meer informatie contact met ons op.