PST relatieve vochtigheid kalibratie services

PST heeft kalibratielaboratoria die relatieve vochtigheid kalibraties aanbieden op zes locaties over de hele wereld. Hiervan zijn er vier ISO17025 geaccrediteerd:

...

Rotronic Zwitserland

De uiterst nauwkeurige kalibratie van temperatuur- en vochtigheidsmeetapparatuur stelt hoge eisen aan het referentieapparaat. Ons geaccrediteerde ISO 17025 meetlaboratorium (SCS 0065) biedt de hoogste, herleidbare nauwkeurigheid voor uw metingen op het gebied van temperatuur en relatieve vochtigheid (SCS = Kalibratielaboratorium) Kalibratie is mogelijk voor zowel Rotronic producten als producten van derden! De meetbereiken en de meetonzekerheden vindt u hier:

Services omvatten

 • Kalibratie van meetinstrumenten voor relatieve vochtigheid in het bereik van 0,5 tot 99 %Rh bij 23±2 °C
 • Kalibratie van relatieve vochtigheid meetinstrumenten over het bereik 10 tot 95 %rh, van -10 tot +70 °C
 • Kalibratie van temperatuursensoren in lucht van -10 tot +70 °C
 • Kalibratie van temperatuursensoren in vloeistoffen van -25 tot +125 °C

PST/Rotronic Verenigd Koninkrijk

De ISO 17025 geaccrediteerde kalibratie van vocht- en temperatuursensoren bevestigt de prestaties en is in toenemende mate een vereiste van industriële regelgeving en kwaliteitsmanagementsystemen van bedrijven. Het UKAS laboratorium van Rotronic UK heeft zich de afgelopen jaren gestaag ontwikkeld, waardoor het vertrouwen in de uitgevoerde kalibraties is toegenomen en de kalibratie- en meetcapaciteit (Calibration and Measurement Capability, CMC) van het laboratorium is verlaagd. Er zijn aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de meetprocedures voor dauwpunt en temperatuur in lucht, wat op zijn beurt een invloed heeft gehad op de CMC voor relatieve vochtigheid (RH).

Services omvatten:

 • Kalibratie van meetinstrumenten voor relatieve vochtigheid met gebruikmaking van onverzadigde zoutoplossingen bij 5 %Rh, 10 %Rh, 11 %Rh, 20 %Rh, 35 %Rh, 50 %Rh, 60 %Rh, 65 %Rh, 75 %Rh, 80 %Rh & 95 %Rh over een bereik van 23 °C ± 2 °C
 • Kalibratie van dauwpuntmeetinstrumenten over een bereik van -60 °C dauwpunt tot +95 °C dauwpunt
 • Kalibratie van meetinstrumenten voor relatieve vochtigheid door vergelijking met een gekoelde spiegelhygrometer en platina weerstandsthermometers in het bereik van 0 °C tot 95 °C; 2 %rh tot 98 %rh
 • Temperatuurkalibratie van sondes in lucht -60 °C tot 150 °C
 • Temperatuurkalibratie van sondes in vloeistof -70 °C tot 200 °C
 • UKAS Certificering
 • Volledige accreditatie Werkingssfeer

PST/Rotronic Duitsland

De uiterst nauwkeurige kalibratie van temperatuur- en vochtigheidsmeters vereist de hoogste eisen aan het referentieapparaat. Ons geaccrediteerde ISO 17025 meetlaboratorium bij Rotronic Duitsland (SCS 0065) biedt de hoogste herleidbare nauwkeurigheid voor haar metingen op het gebied van temperatuur en relatieve vochtigheid (SCS = Swiss Calibration Services) Kalibratie is mogelijk voor zowel Rotronic producten als voor producten van derden! De meetbereiken alsmede de meetonzekerheden vindt u hier:

...

PST/Rotronic VS

Het kalibratielaboratorium van Rotronic in Hauppauge, New York, is door A2LA geaccrediteerd volgens de normen ISO/IEC 17025:2017 en ANSI/NCSL Z540-1-1994 voor de kalibratie van vochtigheid en temperatuur.
Gelegen in een aparte, klimaatgecontroleerde ruimte, wordt de omgeving binnen het Kalibratielaboratorium voortdurend gecontroleerd en onderhouden. Gedurende het kalibratieproces zorgen Rotronic's eigen software en algoritmen voor stabiele en betrouwbare kalibraties.

Services omvatten

 • Kalibratie van relatieve vochtigheid meetinstrumenten over het bereik van 0,1 tot 96 %rh bij nominaal 23 °C
 • Kalibratie van temperatuursensoren in lucht van 9 tot +46°C

Welke kalibratie heb ik nodig?
ISO of SCS/UKAS-certificaat?

SCS-, UKAS-, NIST-certificaatkalibraties

De eisen van uw interne kwaliteitsproces bepalen meestal of een fabrieksaanpassingscertificaat volstaat of dat een ISO 17025 (SCS/UKAS) certificaat nodig is. SCS- of UKAS-certificaten zijn over het algemeen vereist in de farmaceutische industrie, de medische technologie-industrie, onderzoek en ontwikkeling en de voedingsmiddelenindustrie. ISO 17025-certificaten worden uitgevoerd met referentie-hygrometers met een hoge precisie en voor temperatuurkalibratie wordt een temperatuurbad met een even hoge precisie gebruikt. De best mogelijke SCS of UKAS kalibratienauwkeurigheid kan alleen worden bereikt als alle procesparameters op het hoogste niveau worden gecontroleerd en gecontroleerd - SCS certificatie is daarom alleen mogelijk in ons geaccrediteerde laboratorium (SCS-0065).

Fabriekskalibraties volgens ISO 9001-norm

Een standaard herleidbare kalibratie kan door u of door onze kalibratietechnici worden uitgevoerd. De volgende kalibratiemethoden zijn hiervoor geschikt:

 • HygroGen2 (vocht- en temperatuurgenerator - Standaard en XL modellen van 0...60 °C en 5...95 %RH als standaard; optie van -5...60 °C en 2...99 %RH)
 • Rotronic vochtigheidsstandaarden (ijkoplossingen van 0,5...95 %RH in verpakkingen van vijf ampullen en textielpads met SCS-certificaat)
 • Traceerbare ISO9001 kalibratie van -100 tot +90°C (-148 tot +194°F) dauwpunt