Michell Instruments Sensor uitwisselingsprogramma

Voor het merendeel van de impedantie sensoren, biedt Michell Instruments het uiterst praktische ruilprogramma. Het gebruik van deze unieke service is ongetwijfeld de snelste en meest efficiënte methode voor het behoud van de calibratie en de down-time van elk instrument wordt tot een minimum beperkt. Bij deelname aan dit programma stuurt Michell Instruments een gecalibreerde sensor. De oude sensor dient dan binnen 21 dagen teruggestuurd te worden.

Voor elk meetinstrument is het belangrijk dat het regelmatig opnieuw gekalibreerd wordt om de prestaties te behouden en uiteindelijk de betrouwbaarheid van uw productieproces of de kwaliteit van uw eindproduct.

In veel fabrieken en toepassingen waar sporenvocht wordt gemeten, is het voor de gebruiker niet praktisch om een hygrometer die bijvoorbeeld een persluchtdroogproces stuurt, te verwijderen om hem voor herkalibratie terug te sturen. Het opnieuw kalibreren van dauwpunt transmitters met een bereik zo laag als -100 °C dp kan tot 10 dagen in beslag nemen, en dat kan een grote ontregeling en verlies van inzicht betekenen voor elk gecontroleerd proces.

Het proces:

  1. Voordat de herkalibratie moet worden uitgevoerd, bestelt de klant een vervangende dauwpunt transmitter bij Michell Instruments of een van onze wereldwijde vertegenwoordigers.
  2. Na ontvangst bij de klant wordt de originele vochttransmitter verwijderd en vervangen door de nieuwe Easidew sensor. Het vervangen originele product wordt teruggestuurd naar Michell Instruments. Alle kalibratiegegevens worden in de dauwpuntsensor opgeslagen, zodat geen extra werkzaamheden nodig zijn. Elke vervangende sensor wordt standaard geleverd met een herleidbaar kalibratiecertificaat.
  3. De geretourneerde Easidew dauwpunt hygrometer wordt opgeknapt en voorzien van een vervangende vochtsensor, en wordt vervolgens gebruikt voor toekomstige uitwisselingen. Dit betekent dat de service kan worden aangeboden voor dezelfde prijs als een return-to-base herkalibratie.

Michell Instruments biedt ook een reeks van uitgebreide onderhoudsprogramma’s, die jaarlijks onderhoud, herkalibratie en software-upgrades dekken voor een breed scala van producten voor het meten van vocht.

Request a Sensor Exchange

Your Installed Sensors requiring exchange

Not Listed Above?